Văn Phòng
Chánh văn phòng
Ông Nguyễn Thành Trung
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28) 38.229.36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Email liên lạc
nttrung.sgddt@tphcm.gov.vn
Phó chánh văn phòng
Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.229.36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Phó chánh văn phòng
Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên
Đối Ngoại
Chuyên viên
Bà Tô Thị Thuý Nga
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8).38.294.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Thi đua-Khen Thưởng
Chuyên viên
Bà Diệp Thị Thuỳ Linh
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.294.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Thi đua-Khen Thưởng
Chuyên viên
Bà Phạm Hồ Mai Thi
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.274.526
Công tác cải cách hành chính
Chuyên viên
Nguyễn Ngọc Thu Hiền
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.274.526
Chuyên viên
Lê Thị Ánh Tuyết
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.274.526
Kế toán
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8). 38.221.454
Kế Toán-Thủ Qũy
Kế toán
Ông Nguyễn Hoàng Kiên
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.221.454
Kế Toán-Thủ Qũy
Chuyên viên
Ông Trần Quang Hiền
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.221.454
Kế Toán-Thủ Qũy
Kế toán
Bà Lê Thị Điệp
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.221.454
Kế Toán Trưởng
Văn thư
Ông Đoàn Anh Dũng
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.23tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá74
Văn Thư-Lưu Trữ
Văn thư
Bà Quan Anh Thư
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.23tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá74
Văn thư-lưu trữ
Văn thư
Ông Liêu Thanh Huy
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.294.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Văn Thư-Lưu Trữ
Chuyên viên
Bà Phạm Thị Như Quỳnh
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.229.36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Phòng Tiếp Công Dân
Chuyên viên
Bà Trần Thị Thanh Mỹ
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.229.36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Phòng Tiếp Công Dân
Chuyên viên
Bà Đào Mỹ Ngọc Trân
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.242.433
Thư viện
Chuyên viên
Bà Nguyễn Thị Phương Nam
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.229.36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Phòng Tiếp Công Dân
Cán sự
Ông Nguyễn Thanh Bình
Tổ Ô Tô
Cán sự
Ông Hà Minh Hiển
Tổ Ô Tô
Cán sự
Ông Nguyễn Ngọc Khoẻ
Tổ Ô Tô
Cán sự
Phạm Quốc Toàn
Cán sự
Ông Đặng Quang Hoài
Tổ Ô Tô
Cán sự
Ông Ngô Thanh Phương
Tổ Ô Tô
Cán sự
Lê Minh Tuấn
Cán sự
Bà Cao Thị Không
Tổ Phục Vụ
Cán sự
Bà Đinh Thị Tấm
Tổ Phục Vụ
Cán sự
Bà Bùi Thị Thuỳ Vân
Tổ Phục Vụ
Cán sự
Bà Trương Thị Phương Uyên
Tổ Phục Vụ
Cán sự
Bà Lương Thị Mỹ
Tổ Phục Vụ
Cán sự
Ông Lê Quốc Hùng
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.242.433
Tổ Bảo Vệ
Cán sự
Ông Phạm Hoàng Khánh
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.242.433
Tổ Bảo Vệ
Cán sự
Ông Vũ Hồng Quân
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.242.433
Tổ Bảo Vệ
Cán sự
Ông Phan Thành Toàn
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.242.433
Tổ Bảo Vệ
Cán sự
Ông Nguyễn Đình Nhật Kha
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38.294.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Tổ Kỹ Thuật
Đang truy cập : 1
Hôm nay : 185
Hôm qua : 1,347
Tuần này : 4,545
Tuần trước : 11,966
Tháng này : 31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,886
Tháng trước : 378,823
Tất cả : 3,619,4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM