Cập nhật : 8:44 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt xem : 68

Về việc gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 15tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh V.L.Lênnin (22/4/187tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá).
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Về việc gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 15tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh V.L.Lênnin (22/4/187tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá).
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm:  Tệp đính kèm: 1235_2342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM