Cập nhật : 14:42 18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Lượt xem : 67

V/v hướng dẫn tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 về CNTT
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: V/v hướng dẫn tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 về CNTT
Số/Ký hiệu: 364tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Ngày ban hành: 18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Ngày có hiệu lực: 18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm:  Tệp đính kèm: 1698_BaocaoTK_ICT_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf

 Tệp đính kèm: Mau bao cao tong ket nam hoc 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 ve CNTT.doc

 Tệp đính kèm: Mau bao cao tong ket nam hoc 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 ve CNTT_THPT.doc

 Tệp đính kèm: HuongdanNV_ICT_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf

 Tệp đính kèm: 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá82_Huongdan_CTTDT.pdf

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
 
Số điện thoại Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục  : (84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 291 875

Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM    Email : tttt_ctgd@www.mencosmeticskr.com