Cập nhật : 15:42 24/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt xem : 375

Về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Số/Ký hiệu: 333tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/GDĐT-TTTT
Ngày ban hành: 24/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Ngày có hiệu lực: 24/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm:  Tệp đính kèm: 333tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đákehoachict2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá182tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19v22_2492tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.pdf

 Tệp đính kèm: 333tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đákehoachict2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá182tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19v22_2492tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.doc

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
 
Số điện thoại Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục  : (84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 291 875

Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM    Email : tttt_ctgd@www.mencosmeticskr.com