Hiện tìm kiếm văn bản

Có 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về việc điều chỉnh tiêu chí đánh giá an toàn trường học và tạm ngưng hoạt động căn tin trong các trường
Đính kèm file :  

 File 1 : 123629tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá42tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá42tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá42tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23.pdf

 File 2 : 1456qdsigned3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá42tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá42tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23.pdf

Văn bảnTTTT&CTGD3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 4486/GDĐT-TTTT Về đảm bảo an toàn, an ninh các hệ thống CNTT tại đơn vị cơ sở giáo dục
Đính kèm file :  

 File 1 : 4486baomathethong_3122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

 File 2 : 2453antoanthongtin_3122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Văn bảnTTTT&CTGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
3 Về thời gian tập huấn chương trình "Tư duy thời đại số"
Đính kèm file :  

 3914_241tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1912.pdf

Văn bảnTTTT&CTGD24-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
4 3786/GDĐT-TTTT Về triển khai buổi nói chuyện chương trình "Tư duy thời đại số" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 3786_161tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.pdf

Văn bảnTTTT&CTGD16-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
5 3662/GDĐT-TTTT Về triển khai hệ thống phần mềm quản lý thư viện trường học trực tuyến
Đính kèm file :  

 3662tttt_91tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.pdf

Văn bảnTTTT&CTGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
6 18/TTTT Về khảo sát kết nối hệ thống camera giáo dục về Trung tâm điều hành đô thị thông minh
Đính kèm file :  

 File 1 : 18-tttt_81tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

 File 2 : 3357-gddt_81tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

Văn bảnTTTT&CTGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
7 3567/GDĐT-TTTT Về triển khai Hệ thống Thông tin điều hành giáo dục trên các thiết bị di động
Đính kèm file :  

 File 1 : 3567gddt-tttt_31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913.pdf

 File 2 : 3337gddt-tttt_31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913.pdf

 File 3 : hdsd_tren_mobile_31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913.docx

Văn bảnTTTT&CTGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
8 3483/GDĐT-TTTT Về triển khai chương trình “Tư duy thời đại số” năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 3483_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá92tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1917.pdf

Văn bảnTTTT&CTGD3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
9 3337/GDĐT-TTTT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 File 1 : huongdanict2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2_2392tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.pdf

 File 2 : huongdanict2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá92tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1981_2392tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.doc

 File 3 : qd2453271117quychedambaoantoanthongtin_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá92tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

 File 4 : 257-gddt-tttthuongdanmohinhict_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá92tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

 File 5 : qd-638-eanganhgd_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá92tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

 File 6 : bgddt3946huongdannvcntt2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá92tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

 File 7 : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá82huongdantaolapcttdt2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá92tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

 File 8 : ubnd3288tieuchuankythuatcamera2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá92tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

Văn bảnTTTT&CTGD2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 1526/GDĐT-TTTT Về kế hoạch tập huấn giáo viên tham gia dự án YouthSpark năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.
Đính kèm file :  

 File 1 : 1526-gddt-tttt-taphuanydi_1652tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

 File 2 : ke_hoach_tap_huan_youthspart_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191_1652tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.doc

Văn bảnTTTT&CTGD16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
11 1499/GDĐT-TTTT Về tổ chức sân chơi giao lưu sản phẩm CNTT học kỳ II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 1499-giaoluusp_952tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.pdf

Văn bảnTTTT&CTGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
12 595/GDĐT-VP Về tham dự triển lãm công nghệ Giáo dục Quốc tế BESS Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 595-gddt-vp_132tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.pdf

Văn bảnTTTT&CTGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
13 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/GDĐT-TTTT Báo cáo số liệu CNTT phục vụ Đề án phổ cập tin học
Đính kèm file :  

 File 1 : 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-gddt-tttt_2622tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf

 File 2 : bcsolieudeantinhoc_2722tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.docx

Văn bảnTTTT&CTGD26-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
14 359/GDĐT-TTTT Về báo cáo kết quả triển khai dạy học ngoại khoá theo nội dung Dự án YouthSpark học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 File 1 : 257tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-gddt-tttt_1922tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.pdf

 File 2 : mau_bao_cao_du_an_ydihki2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1922tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.docx

 File 3 : 359-gddt-tttt_1432tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Văn bảnTTTT&CTGD14-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
15 257/GDĐT-TTTT Về hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong nhà trường phổ thông từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 257-gddt-tttt_2812tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913.pdf

Văn bảnTTTT&CTGD28-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
1234567

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
 
Số điện thoại Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục  : (84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 291 875

Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM    Email : tttt_ctgd@www.mencosmeticskr.com