Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh PEARSON (PTE) năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh TOEFL năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lịch thi tiếng Anh TOEFL năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Lịch thi tiếng Anh Cambridge năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Lịch thi PTE Young Learners & General năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Lịch thi tiếng Anh - Tin học Quốc tế Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) & Certiport năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (file đính kèm)27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Lịch thi tiếng Anh Cambridge năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá182/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Lịch thi Cambridge và lịch thi Toefl năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá172tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Lịch thi Cambridge năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá168/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Đang truy cập : 7
Hôm nay : 266
Hôm qua : 1,378
Tuần này : 4,983
Tuần trước : 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,394
Tháng này : 168,646
Tháng trước : 142,231
Tất cả : 1,875,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá58

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học - Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM

66 - 68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM

  • Liên hệ đăng ký dự thi:
  • Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28) 38.291.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23
  • Liên hệ bộ phận cấp chứng chỉ và phát phiếu báo dự thi:
  • Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28) 38.291.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá39