Trung tâm Thông Tin và Chương Trình giáo dục
Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Hiếu
Điện thoại cơ quan
38291tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23
Email liên lạc
nvhieu.sgddt@tphcm.gov.vn
Phụ trách chung
Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Hồng Tuấn
Điện thoại cơ quan
38291875
Email liên lạc
nhtuan.sgddt@tphcm.gov.vn, hongtuan@www.mencosmeticskr.com

- Điều hành hoạt động Trung tâm.

- Phụ trách Hệ thống Thông tin giáo dục ; Hệ thông tin quản lý giáo dục.

- Phụ trách việc thực hiện và triển khai các đề án, hạng mục CNTT.

- Phụ trách công tác nghiên cứu, phát triển;

- Báo cáo, tổng hợp;

 - Công tác đối ngoại.

Chuyên viên
Bà Đinh Thị Phương Thảo
Điện thoại cơ quan
38291875
Email liên lạc
dtpthao.sgddt@tphcm.gov.vn; dinhthao@www.mencosmeticskr.com

- Phụ trách công tác tổng hợp

- Triển khai các hạng mục CNTT

- Phối hợp quản lý Hệ thống CSDL dùng chung Ngành GDĐT;

- Quản trị Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Sở GD&ĐT

- Phụ trách công tác Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính (phối hợp với Văn phòng Sở GD&ĐT)

- Quản trị hệ thống Thư điện tử (email) tên miền giáo dục @www.mencosmeticskr.com

- Kiêm nhiệm công tác Thủ quỹ và Tổ trưởng công đoàn Trung tâm.

- Phối hợp tham mưu các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động trong Trung tâm.

Chuyên viên
Ông Nguyễn Hà Nguyên
Điện thoại cơ quan
38291875
Email liên lạc
hanguyen@www.mencosmeticskr.com

- Quản trị hệ thống CSDL dùng chung Ngành GD&ĐT Thành phố.

- Quản trị hệ thống máy chủ đặt tại Công viên phần mềm Quang Trung.

- Nguyên cứu, thẩm định và đề xuất các giải pháp ứng dụng CNTT&TT trong quản lý công tác quản lý, điều hành của Ngành GD&ĐT Thành phố.

- Xây dựng các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành của Ngành GD&ĐT Thành phố.

Chuyên viên
Ông Đặng Minh Thông
Điện thoại cơ quan
38291875
Email liên lạc
minhthong@www.mencosmeticskr.com

- Quản trị hệ thống Cổng thông tin điện tử của ngành GD&ĐT;

- Tổ chức các kỳ thi, lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo chuyên đề trong giảng dạy, học tập.

- Quản trị hệ thống mạng cơ quan Sở; sửa chữa máy tính cơ quan Sở; 

- Quản trị hệ thống Phòng họp trực tuyến cơ quan Sở GD&ĐT.

- Quản trị hệ thống tin nhắn thương hiệu HCM-Edu.

- Thu thập, đăng bài, quản lý thông tin các hoạt động của cơ quan Sở.

Kế toán
Bà Hồng Thị Ngọc Trang
Điện thoại cơ quan
38291875
Email liên lạc
ngoctrang@www.mencosmeticskr.com

- Tham mưu lãnh đạo công tác tài chính kế toán theo quy định: hạch toán, tiền lương, thu-chi tài chính, mua sắm tài sản theo dõi các hợp đồng hợp tác, hợp đồng kinh tế…

- Phối hợp tham mưu các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động trong Trung tâm.

Chuyên viên
Trương Hữu Thành
Điện thoại cơ quan
38291875
Email liên lạc
huuthanh@www.mencosmeticskr.com

- Xây dựng các ứng dụng và phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, điều hành của ngành GD&ĐT.

- Hỗ trợ quản trị hệ thống CSDL dùng chung của ngành GD&ĐT.

- Phối hợp quản trị hệ thống máy chủ đặt tại Công viên phần mềm Quang Trung.

- Phối hợp quản trị hệ thống Cổng thông tin điện tử.

- Phối hợp tổ chức các kỳ thi, lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo chuyên đề trong giảng dạy, học tập.
Chuyên viên
Nguyễn Thanh Minh Thông
Điện thoại cơ quan
38291875
Email liên lạc
nguyenthong@www.mencosmeticskr.com

- Xây dựng các ứng dụng và phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, điều hành của ngành GD&ĐT.

- Hỗ trợ Quản trị hệ thống mạng cơ quan Sở; sửa chữa máy tính cơ quan Sở;

- Phối hợp Quản trị hệ thống Phòng họp trực tuyến cơ quan Sở GD&ĐT.

- Hỗ trợ - Thu thập, đăng bài, quản lý thông tin các hoạt động của ngành GD&ĐT.
Chuyên viên
Phạm Thị Kim Oanh
Điện thoại cơ quan
38291875
Phụ trách Chương trình giáo dục
Đang online: 273
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,367
Hôm qua : 328,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
Tuần này : 911,155
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,556
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32,543
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM