Phòng Tổ chức Cán bộ
Trưởng phòng
Tạ Thị Minh Thư
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38291tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Email liên lạc
ttmthu.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách chung;

- Phụ trách công tác cán bộ/ nhân sự của Sở Giáo dục và Đào tạo, khối THPT và các đơn vị trực thuộc;

- Phụ trách công tác tuyển dụng, thuyên chuyển công chức, viên chức;

- Phụ trách công tác đánh giá công chức, viên chức quản lý, đánh giá chuẩn hiệu trưởng các các trường THPT và khối trực thuộc;

- Phụ trách công tác tham quan học tập, nghỉ phép ở nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức;

- Phụ trách việc thành lập trường, cho phép hoạt động giáo dục trường  ngoài công lập (có vốn đầu tư trong nước);

- Phụ trách cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện; dịch vụ tư vấn du học; hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

- Phụ trách việc thành lập; bổ sung, kiện toàn hội đồng trường;

- Phụ trách công tác đào tạo bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng giáo viên đối với chương trình giáo dực phổ thông mới, bồi dưỡng thay sách giáo khoa;

- Phụ trách biên chế tiền lương;

- Phụ trách công tác bình đẳng giới.

Phó trưởng phòng
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38291tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Email liên lạc
nttxuyen.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách khối phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;

- Phụ trách các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Sở;

- Phụ trách việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể và cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động trường tư thục (có vốn đầu tư nước ngoài);

- Phụ trách liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài.

- Phụ trách việc thành lập,chia tách, sáp nhập, giải thể  và cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục  trường/trung tâm giáo dục hòa nhập;

- Phụ trách việc thành lập và cho phép hoạt động giáo dục trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (vốn đầu tư trong nước, vốn đầu tư nước ngoài)

- Quy chế tổ chức hoạt động Cơ quan Sở, chế độ chính sách Cơ quan Sở;

- Phụ trách chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động; bình đẳng giới;

- Phụ trách chuyển đổi vị trí công tác kế toán các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phụ trách công tác tinh giản biên chế;

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục;

- Phụ trách giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ;

- Phụ trách đánh giá thi đua, công tác xử lý kỷ luật công chức, viên chức quản lý;

- Phụ trách công tác cải cách hành chính;

- Phụ trách các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề ngiệp – Giáo dục thường xuyên;

- Phụ trách công tác kê khai, minh bạch tài sản;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng  Phòng Tổ chức cán bộ.

Chuyên viên
Thạch Thị Kim Linh
Email liên lạc
ttklinh.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách giải quyết chế độ chính sách cho công chức, viên chức, người lao động các đơn vị sự nghiệp công lập (chế độ nghỉ hưu, nâng lương niên hạn, nâng lương trước niên hạn);

- Phụ trách  nâng lương niên hạn, nâng lương trước niên hạn của Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ. 

Chuyên viên
Nguyễn Mạnh Hùng
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.3829tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá927
Email liên lạc
nmhung.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách khối phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;

- Phụ trách cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện; hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

-Phụ trách công tác nông thôn mới;

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục;

- Phụ trách công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới;

- Phụ trách các tổ chức hội, đoàn thể quần chúng;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ.

Chuyên viên
Lê Thị Lệ Nga
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.3829tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá927
Email liên lạc
ltlnga.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Sở;

- Phụ trách cấp phép hoạt động giáo dục cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài;

- Phụ trách việc tổng hợp đánh giá hằng quý theo Nghị quyết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NQ-HĐND;

- Phụ trách việc đánh giá công chức, viên chức quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 56/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/NĐ-CP;

- Phụ trách việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng, đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông;

-Phụ trách việc thành lập; bổ sung, kiện toàn hội đồng trường;

-  Phụ trách công tác kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển;

- Phụ trách việc phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo;

- Phụ trách công tác bồi dưỡng giáo viên đối với chương trình giáo dực phổ thông mới, bồi dưỡng thay sách giáo khoa;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ.

Chuyên viên
Lê Hoàng Phương Lê
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.3829tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá927
Email liên lạc
lhple.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách tham mưu quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của các trường trung học phổ thông công lập, ngoài công lập; hội đồng khoa học của các đơn vị trực thuộc Sở;

- Phụ trách giải quyết hồ sơ công chức và viên chức đi nước ngoài (công tác, học tập, nghỉ phép của cá nhân hoặc đoàn);

- Phụ trách công tác kê khai, minh bạch tài sản của Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và của các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phụ trách việc tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ, của Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo theo Nghị định 56/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/NĐ-CP;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ. 

Chuyên viên
Phạm Nguyễn Trâm Anh
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.3829tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá927
Email liên lạc
pntanh.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách các trường trung học phổ thông công lập và đơn vị trực thuộc (không bao gồm các trường trung cấp và cao đẳng trực thuộc);

- Phụ trách việc thành lập và cho phép hoạt động giáo dục đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phụ trách công tác tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng;

- Phụ trách biên chế và định mức số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phụ trách công tác bổ nhiệm ngạch công chức, nâng ngạch công chức xà thăng hạng viên chức;

- Phụ trách giải quyết, hướng dẫn về chế độ chính sách (các loại hợp đồng, thai sản, nghỉ không hưởng lương, các loại phụ cấp);

- Phụ trách công tác công đoàn của phòng;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ.

Chuyên viên
Bùi Hồng Dung
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.3829tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá927
Email liên lạc
bhdung.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể và cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động trung tâm ngoại ngữ,  tin học (vốn đầu tư trong nước);

- Phụ trách các chương trình đào tạo, bồi dưỡng có yếu tố nước ngoài;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ. 

Chuyên viên
Nguyễn Thu Trang
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.3829tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá927
Email liên lạc
nttrang.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách công  việc liên quan đến chế độ công chức, nhân viên Cơ quan Sở (nghỉ phép, đi công tác trong nước);

- Phụ trách việc tham mưu các quyết định liên quan đến hoạt động của các phòng, ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Phụ trách công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức quản lý của Cơ quan sở và công chức quản lý, viên chức quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phụ trách công tác văn thư lưu trữ, cải cách hành chính;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ.

Chuyên viên
Nguyễn Bảo Nghiệp
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.3829tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá927
Email liên lạc
nbnghiep.sgddt@tphcm.gov.vn.

- Phụ trách hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

- Phụ trách công tác thuyên chuyển;

- Phát hành văn bản.;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ. 

Chuyên viên
Nguyễn Vũ Tú Quỳnh
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.3829tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá927
Email liên lạc
nvtquynh.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, cho phép hoạt động giáo dục trường ngoài công lập (có vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài);

- Phụ trách tổ chức, bộ máy trường ngoài công lập;

- Phụ trách liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài.

- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, cho phép hoạt động giáo dục trường chuyên biệt /trung tâm hỗ trợ phát triển GD hòa nhập ngoài công lập;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ.

Chuyên viên
Lương Ngọc Duy
Dân tộc
Kinh
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.3829tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá927
Email liên lạc
lnduy.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách giải quyết  phụ cấp ưu đãi cho các trường chuyên biệt, trường chuyên và trường có lớp chuyên;

- Phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ. 

Chuyên viên
Châu Vĩnh Cường
Dân tộc
Hoa
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.3829tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá927
Email liên lạc
cvcuong.sgddt@tphcm.gov.vn;vinhcuong@www.mencosmeticskr.com

- Phụ trách chương trình quản lý hồ sơ nhân sự trực tuyến ePMIS;

- Phụ trách công khai, cập nhật dữ liệu của các cơ sở giáo dục; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; trung tâm ngoại ngữ, tin học, dịch vụ tư vấn du học; hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên trang thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Phụ trách tổng hợp dữ liệu các số liệu của phòng;

- Hỗ trợ cung cấp thông tin dịch vụ giáo dục;

- Hỗ trợ quản lý phần mềm công chức, viên chức của Sở Nội vụ; 

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ. 

Chuyên viên
Đỗ Đình Đảo
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.3829tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá927

- Phụ trách  bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

- Phụ trách xét duyệt phụ cấp thâm niên nhà giáo;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ. 
Đang online: 293
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,337
Hôm qua : 328,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
Tuần này : 911,125
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,526
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32,513
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM