Thanh tra Sở
Chánh Thanh tra
Trần Thanh Bình
Dân tộc
Kinh
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2838223358
Phụ trách chung; công tác tổ chức; TCD, giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền. Phối hợp giải quyết các vụ việc chồng lấn.
Phó Chánh Thanh tra
Phạm Quốc Vũ
Dân tộc
Kinh
Email liên lạc
pqvu.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách chung công tác thanh tra và giải quyết KN, TC các đơn vị: Trường THPT ngoài tư thục, GDCN và ĐH và các cơ sở NN-TH-DTHT địa bàn các Quận/Huyện: 6,8,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,12, Gò Vấp, Hóc Môn, Tân Bình, Củ Chi. 

-Theo dõi đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra trong phạm vi phụ trách.

- Các công tác khác theo phân công của lãnh đạo. (Tổ trưởng tổ 2)

 

Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Quang Sơn
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Thành phố Hồ Chí Minh
Email liên lạc
nqson.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách chung công tác thanh tra và giải quyết KN,TC các đơn vị Phòng GDĐT, Trung tâm GDTX trực thuộc, Trung tâm HTPTGDHNNKT, Trường Phổ thông ĐB Nguyễn Đình Chiểu, các trường MN trực thuộc và các cơ sở NN - TH - DTHT và Kỹ năng sống địa bàn Quận 1,11, Tân phú, Bình Tân, Quận 4, Quận 7, Nhà Bè, Cần Giờ.

- Theo dõi đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra trong phạm vi phụ trách.

- Các công tác khác theo phân công của lãnh đạo.( Tổ trưởng tổ 3)

Phó chánh thanh tra
Lê Thị Anh Đào
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Huế
Email liên lạc
ltadao.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách chung công tác thanh tra và giải quyết KNTC các đơn vị: Trường THPT công lập, trung tâm tư vấn du học và các cơ sở NN-TH-DTHT địa bàn Quận 2, Quận 5, Quận 3, Quận 9, Bình Thạnh, Thủ Đức, Phú Nhuận và Bình Chánh.

- Theo dõi đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra trong phạm vi phụ trách.

- Các công tác khác theo phân công của lãnh đạo.( Tổ trưởng tổ 1)

 

Thanh tra viên
Đỗ Thanh Phương
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Thành phố Hồ Chí Minh
Email liên lạc
dtphuong.sgddt@tphcm.gov.vn

 -Phụ trách công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn giải quyết KN TC đối với các Trường THPT công lập.

- Thực hiện báo cáo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Theo dõi thanh tra chuyên đề PCTN, Dân chủ và công khai minh bạch khối trường THPT công lập.
- Báo cáo chuyên đề Phòng chống tham nhũng cho Thanh tra Bộ và TTTP.
- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Thanh tra viên
Mai Thành Nam
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 3822 3358
Email liên lạc
mtnam.sgddt@tphcm.gov.vn

-Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân công của lãnh đạo.

- Theo dõi thanh tra chuyên đề bạo lực học đường khối trường THPT tư thục, thực hiện báo cáo.

- Theo dõi đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra trong phạm vi phụ trách, ghi chép nhật ký Đoàn thanh tra Tổ 2

( khi là thành viên)
- Báo cáo công tác tuần, văn thư tổ 2
- Phụ trách trang web và lịch công tác (điện tử) của Thanh tra Sở.
- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo

Thanh tra viên
Hồ Hữu Lễ
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Thành phố Hồ Chí Minh

- Phụ trách công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Các phòng GDĐT từ Quận 1 đến Quận 12;

-Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu, TT. HTPTGDHNNKT;

-Phụ trách thanh tra, kiểm tra chuyên đề tại phòng GD&ĐT, các trung tâm GDTX-GDNN,TT.NN-TH, Kỹ năng sống,DTHT và các đơn vị trực thuộc theo phân công của lãnh đạo thanh tra.

- Theo đõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra ngoài vào Sở.
-
 Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của cơ sở và phân công của lãnh đạo.

- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.
Thanh tra viên chính
Nguyễn Thị Kiều Thu
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Bến Tre

- Phụ trách công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn giải quyết KN, TC trường THPT công lập.

- Thực hiện các báo cáo Chi bộ Thanh tra
- Thực hiện báo cáo thi đua Thanh tra thành phố.
- Phụ trách công tác công đoàn.
- Lưu trữ hồ sơ bộ phận.
- Theo dõi thanh tra chuyên đề ATTH khối trường THPT công lập.
- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.
Thanh tra viên chính
Ngô Thị Kim Báu
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Thành phố Hồ Chí Minh

- Phụ trách công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn giải quyết KN, TC đối với các Trường THPT tư thục và Trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc.

- Kiểm tra tuyển sinh đối với các trường cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên
- Thực hiện báo cáo theo quy định của TTTP (tháng, quý, năm).
- Báo cáo chuyên đề Dân chủ và công khai cho TTTP, Thanh tra Bộ.
- Theo dõi thanh tra chuyên đề dân chủ và công khai minh bạch khối trường THPT tư thục, thực hiện báo cáo.
- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Chuyên viên
Bùi Thị Thu Thảo
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Thành phố Hồ Chí Minh

- Phụ trách công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo :

- Các phòng GD&ĐT Tân Phú, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh và Cần Giờ

- tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 Trường Mầm non trực thuộc;

-Phụ trách thanh tra, kiểm tra chuyên đề tại các phòng GD&ĐT, các TT GDTX-GDNN, Kỹ năng sống, DTHT và các đơn vị trực thuộc Sở theo phân công của lãnh đạo thanh tra.
- Báo cáo công tác cho VPS (tuần, tháng).
- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Chuyên viên
Lê Bá Hoàng
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Thanh Hóa
Email liên lạc
lbhoang.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn giải quyết KN, TC trường THPT.

- Phụ trách theo dõi công tác kiểm tra các TT NN-TH, DTHT,TVDH ở địa bàn bộ phận được phân công.
- Tổng hợp báo cáo tiếp công dân, xử lý vi phạm hành chính, thực hiện chế độ chính sách thanh tra sở.

- Phụ trách thanh tra tài chính, tài sản.
- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.
Chuyên viên
Trần Thanh Tùng
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Long An
Trình độ
Đại Học
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 3822 3358
Email liên lạc
tttung.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn giải quyết KN TC đối với các Trung tâm ngoại ngữ - tin học, dạy thêm học thêm,TVDH,KNS trên địa bàn Quận 6,8,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,12, Gò vấp, Hóc Môn, Tân Bình, Củ Chi.
- Thực hiện báo cáo thi hành pháp luật của Thanh tra sở.

- Theo dõi thanh tra chuyên đề ATTH khối trường THPT tư thục và Trường Cao đẳng, trung cấp trực thuộc, thực hiện báo cáo.
- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Chuyên viên
Nguyễn Thị Thịnh Trâm
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Bình Định
Email liên lạc
ntttram.sgddt.@tphcm.gov.vn

- Phụ trách công tác kiểm tra chuyên đề các phòng GD&ĐT, các trung tâm GDTX-GDNN, TT. NN-TH, TVDH, DTHT, và các TT. GDTX trực thuộc Sở theo phân công của Lãnh đạo.

- Phụ trách công tác văn thư cơ quan thanh tra Sở
- Phụ trách quản lý hành chính các TT.NN-TH,TVDH,DTHT, Kỹ năng sống tại Quận 1,4,7,11,Tân Phú, Bình Tân, Nhà Bè, Cần Giờ.
- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Chuyên viên
Huỳnh Thị Hồng Thúy
Quê quán
Bến Tre
Trình độ
Đại học
Email liên lạc
hththuy.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết KN,TC đối với:

-Các phòng GD&ĐT quận Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Chánh,

-Các TT GDTX-GDNN trực thuộc.

Đang online: 266
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,338
Hôm qua : 328,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
Tuần này : 911,126
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,527
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32,514
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM