Phòng KT&KĐCLGD
Trưởng phòng
Nguyễn Minh Hoàng
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38296 324
Email liên lạc
nmhoang.tphcm@moet.edu.vn, nmhoang.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách chung; xây dựng, tổ chức bộ máy phòng. Quản lý các chương trình phần mềm về thi tốt nghiệp, tuyển sinh; quản lý mạng; quản lý công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Phụ trách văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; công tác thi chương trình song ngữ Tiêng Pháp; thi Tiếng Hoa; công tác thi trung học phổ thông quốc gia; duyệt văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; duyệt hồ sơ trúng tuyển 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá công lập, tham gia công tác phổ cập giáo dục. Quản lý công tác cải cách hành chánh và ISO. Phụ trách công tác thi đua.

Tham gia trong công tác kiểm định thuộc địa bàn được phân công.

Phụ trách địa bàn: Quận 1, Quận 2, Quận 9, Quận 12, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, huyện Hóc Môn, quận Tân Bình, quận Tân Phú,  quận Thủ Đức, huyện Nhà Bè.

Phó trưởng phòng
Nguyễn Xuân Mai
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28382341tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
Email liên lạc
maixuannguyen78@yahoo.com.vn

- Công tác khảo thí: tuyển sinh 6 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa; thi tuyển sinh 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; duyệt bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; duyệt danh sách trúng tuyển 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngoài công lập, phụ trách công tác thi PISA, TALIS; READ; PASEC; văn bằng chứng chỉ nước ngoài;

- Phụ trách chính trong quản lý công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia các bậc học và cấp học.

- Phụ trách địa bàn: Quận 3, Quận 5, Quận 7, Quận 11, Quận 4, Quận 6, Quận 8 , Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Quận Bình Tân, huyện Cần Giờ, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi.
Chuyên viên
Trần Thế Hùng
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38226796
Email liên lạc
tthung.tphcm@moet.edu.vn, tthung.sgddt@tphcm.gov.vn

- Quản lý về văn bằng chứng chỉ: xác minh văn bằng, điều chỉnh văn bằng, xác nhận điểm thi; cấp phát văn bằng chứng chỉ; duyệt bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; hỗ trợ công tác chuẩn bị các kỳ thi; tổng hợp báo cáo tuần, tháng của phòng.

- Quản lý công tác kiểm định chất lượng giáo dục toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách.

- Phụ trách địa bàn: Quận 5, Quận 6.

Chuyên viên
Phan Thị Nghiêm Dung
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38226796
Email liên lạc
ptndung.tphcm@moet.edu.vn, ptndung.sgddt@tphcm.gov.vn

- Cấp bản sao văn bằng theo tiêu chuẩn ISO; điều chỉnh chứng chỉ; lập dự toán kinh phí phòng, kinh phí ấn phẩm, ấn chỉ các kỳ thi; công tác văn thư, lưu trữ công văn và các loại hồ sơ; duyệt bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Quản lý công tác kiểm định chất lượng giáo dục toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách.

- Phụ trách địa bàn: Quận 4, Quận Phú Nhuận.

Chuyên viên
Huỳnh Văn Đà
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38226796
Email liên lạc
vandapgd@gmail.com

- Quản lý các phần mềm chấm thi, quản lý nhân sự chấm thi tuyển sinh 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, hỗ trợ trong công tác cấp bản sao văn bằng; in bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục khối Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Quản lý công tác kiểm định chất lượng giáo dục toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách.

- Phụ trách địa bàn: Quận 12, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi.

Chuyên viên
Phạm Hồng Châu
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38232625
Email liên lạc
phchau.tphcm@moet.edu.vn, phchau.sgddt@tphcm.gov.vn

- Quản lý các kỳ thi tăng cường ngoại ngữ, FIEF, trình độ tiếng Hoa; duyệt bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; quản lý thông tin ở trang Web của Sở; phụ trách công tác thi đua của phòng; cấp phát văn bằng Fief.

- Quản lý công tác kiểm định chất lượng giáo dục toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách.

- Phụ trách địa bàn: Quận 9, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp.

Chuyên viên
Nguyễn Võ Đăng Khoa
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38226796
Email liên lạc
nvdkhoa.tphcm@moet.edu.vn, nvdkhoa.sgddt@tphcm.gov.vn

- Chịu trách nhiệm chính phần mềm quản lý thi tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và xét tốt nghiệp trung học cơ sở; quản lý nhân sự coi thi tuyển sinh 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, thống kê số liệu; quản lý và duyệt danh thí sinh trúng tuyển 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá công lập; lập danh sách phục vụ phổ cập giáo dục và phân luồng học sau trung học cơ sở; in bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; tham gia công tác thi chứng chỉ tin học và chứng chỉ ngoại ngữ;

- Quản lý công tác kiểm định chất lượng giáo dục toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách.

- Phụ trách địa bàn: Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Quận 11.

Chuyên viên
Hồ Thanh Nhân
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38232625
Email liên lạc
hothanhnhan1979@gmail.com

- Quản lý phần mềm thi phục vụ kỳ thi THPTQG, quản lý nhân sự chấm  thi THPTQG; quản lý các kỳ thi READ, PASEC, PISA, TALIS do Bộ tổ chức; soạn thảo văn bản; duyệt bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; phụ trách cơ sở vật chất của phòng; lên lịch công tác tuần, lịch công tác chuyên môn của phòng; dự toán kinh phí kiểm định chất lượng giáo dục các bậc học và cấp học.

- Quản lý công tác kiểm định chất lượng giáo dục toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách.

- Phụ trách địa bàn: Quận 2, Quận 7, Quận 8.

Chuyên viên
Đỗ Trí Nhân
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38226796
Email liên lạc
dtnhan.tphcm@moet.edu.vn, dtnhan.sgddt@tphcm.gov.vn

- Quản lý các phần mềm quản lý coi thi và chấm thi, Quản lý nhân sự coi thi THPTQG, kỳ thi tuyển sinh 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa,  xét duyệt tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá khối ngoài công lập; quản lý và duyệt danh thí sinh trúng tuyển 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngoài công lập; duyệt bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; phụ trách cơ sở vật chất chuẩn bị các kỳ thi.

- Quản lý công tác kiểm định chất lượng giáo dục toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách.

- Phụ trách địa bàn: Quận 1, Quận Tân Bình, Huyện Bình Chánh.

Chuyên viên
Dương Thành Tài
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38232625
Email liên lạc
dttai.tphcm@moet.edu.vn, dttai.sgddt@tphcm.gov.vn

- Quản lý lập dự trù ấn chỉ, ấn phẩm cho các kỳ thi tuyển sinh 6 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, tuyển sinh 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá THPT; góp ý kế hoạch tuyển sinh của quận, huyện; soạn thảo văn bản; in bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; hoàn tất các hồ sơ đánh ngoài của kiểm định các bậc học và cấp học.

- Quản lý công tác kiểm định chất lượng giáo dục toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách.

- Phụ trách địa bàn: Quận 3, Quận Tân Phú, Quận Thủ Đức.

Chuyên viên
Trần Thanh Phong
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá382341tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
Email liên lạc
phongbk3@gmail.com

- Quản lý lập dự trù ấn chỉ, ấn phẩm cho kỳ thi THPTQG; tiếp nhận hồ sơ ưu tiên, khuyến khích tuyển sinh 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; tiếp nhận hồ sơ miễn thi và đặc cách của kỳ thi THPTQG, in bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; cấp chứng nhận trúng tuyển 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phục vụ công tác chuyển trường; soạn thảo văn bản; thống kê và phân tích số liệu các kỳ thi.

- Quản lý công tác kiểm định chất lượng giáo dục toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách.

- Phụ trách địa bàn: quận Bình Tân, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ.
Đang online: 259
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,334
Hôm qua : 328,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
Tuần này : 911,122
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,523
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32,51tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM