Phòng Giáo dục Thường xuyên
Trưởng phòng
Ông Hồ Phú Bạc
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38221418
Email liên lạc
hpbac.sgddt@tphcm.gov.vn

Phụ trách chung, xây dựng tổ chức bộ máy phòng.

Phụ trách địa bàn: Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 8, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ và Cụm chuyên môn 1.

Phó Trưởng phòng
Bà Trần Thị Kim Thanh
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38221418
Email liên lạc
ttkthanh.sgddt@tphcm.gov.vn

Phụ trách khối trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Chỉ đạo chuyên môn bộ môn Sinh học.

Công tác nội vụ của phòng.

Công tác giáo dục kỹ năng sống và giáo dục khởi nghiệp và hoạt động trải nghiệm.

Phụ trách các kỳ kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc gia.

Phụ trách địa bàn: Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh và Cụm chuyên môn 3.

Phó trưởng phòng
Ông Nguyễn Mạnh Thắng
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38224653
Email liên lạc
nmthang.sgddt@tphcm.gov.vn

Phụ trách công tác xây dựng xã hội học tập, phổ cập giáo dục, chống mù chữ, trung tâm học tập cộng đồng, công tác thống kê số liệu, công tác cải cách hành chính.

Chỉ đạo chuyên môn bộ môn Giáo dục công dân.

Thành viên Ban Chỉ đạo Giáo dục khuyết tật. 

 Phụ trách địa bàn: Quận 11, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi và Cụm chuyên môn 4.

Phó Trưởng phòng
Ông Lâm Minh Xuân Trường
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38224653
Email liên lạc
lmxtruong.sgddt@tphcm.gov.vn

Phụ trách khối giáo dục thường xuyên.

Chỉ đạo chuyên môn bộ môn Vật lý.

Công tác thi đua của phòng.

Công tác tổng hợp, bồi dưỡng thường xuyên, công tác xây dựng trang web giáo dục thường xuyên.

Phụ trách địa bàn: Quận 2, Quận 9, Quận 12, quận Gò Vấp, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn và Cụm chuyên môn 2.

Chuyên viên
Ông Phạm Chí Dũng
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38224653
Email liên lạc
pcdung.sgddt@tphcm.gov.vn

Công tác chuyên môn: Chỉ đạo bộ môn Ngữ văn.

Công tác kiêm nhiệm: Phổ cập giáo dục; trung tâm học tập cộng đồng; thí vụ ngoại ngữ, tin học. Phối hợp các sở , ngành liên quan đến nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập.

Phụ trách địa bàn: quận 3, Quận 6, quận Bình Thạnh và Cụm chuyên môn 3.

Chuyên viên
Ông Nguyễn Mạnh Cường
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38224653
Email liên lạc
nmcuong.sgddt@tphcm.gov.vn

Công tác chuyên môn: Chỉ đạo bộ môn Lịch sử.

Công tác kiêm nhiệm: Phổ cập giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng; kiêm tra hồ sơ dự thi trung học phổ thông quốc gia; giải quyết hồ sơ chuyển trường; hỗ trợ công tác cải cách hành chính.

Phụ trách địa bàn: Quận 9, Quận 12, huyện Hóc Môn và Cụm chuyên môn 2.

Chuyên viên
Bà Nguyễn Thị Thanh Hoàng
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38224653
Email liên lạc
ntthoang.sgddt@tphcm.gov.vn

Công tác chuyên môn: Chỉ đạo bộ môn Địa lý.

Công tác kiêm nhiệm: Hỗ trợ công tác quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học; công tác giáo dục kỹ năng sống và giáo dục khởi nghiệp; hỗ trợ dự toán và quyết toán kinh phí tổ chức các hoạt động giáo dục thường xuyên; tài sản phòng.

Phụ trách địa bàn: Quận 11, quận Tân Phú, quận Bình Tân và Cụm chuyên môn 4.

Chuyên viên
Ông NGUYỄN NHÂN NGHĨA
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38224653
Email liên lạc
nhannghia@www.mencosmeticskr.com

Công tác chuyên môn: Chỉ đạo bộ môn Toán.

Công tác kiêm nhiệm: Hỗ trợ công tác quản lý khối trung tâm giáo dục thường xuyên, phụ trách trang web giáo dục thường xuyên; tổng hợp, theo dõi kết quả kiểm tra chuyên môn các trung tâm giáo dục thường xuyên; công tác bồi dưỡng thường xuyên.

Phụ trách địa bàn: Quận Tân Bình, huyện Bình Chánh, Củ Chi và Cụm chuyên môn 4.

Chuyên viên
Nguyễn Đăng Khoa
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38224653
Email liên lạc
ndkhoa.sgddt@tphcm.gov.vn

Công tác chuyên môn: Chỉ đạo bộ môn Hóa học.

Công tác kiêm nhiệm: Hỗ trợ công tác quản lý khối trung tâm giáo dục thường xuyên; theo dõi công tác thực hiện sổ điểm điện tử và cơ sở dữ liệu của các trung tâm; theo dõi hoạt động khởi nghiệp và khoa học kỹ thuật của các trung tâm.

Phụ trách địa bàn: Quận 7, Quận 6, huyện Cần Giớ và Cụm chuyên môn 1.

Chuyên viên
Nguyễn Hồng Hà
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38224653
Email liên lạc
nhha.sgddt@tphcm.gov.vn

Công tác chuyên môn: Chỉ đạo bộ môn tiếng Anh.

Công tác kiêm nhiệm: Hỗ trợ công tác quản lý khối trung tâm ngoại ngữ, tin học; hỗ trợ phụ trách các kỳ kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc gia; theo dõi hoạt động các câu lạc bộ ngoại ngữ.

Phụ trách địa bàn: Quận 5, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, quận Phú Nhuận và cụm chuyên môn 3.

Chuyên viên
Ông Trần Thanh Long
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 38224653
Email liên lạc
ttlong.sgddt@tphcm.gov.vn

Công tác chuyên môn: Chỉ đạo bộ môn Tin học.

Công tác kiêm nhiệm: Thành viên Ban Chỉ đạo Giáo dục khuyết tật; công tác thống kê số liệu, công tác môi trường các đơn vị; cải cách hành chính; trang web giáo dục thường xuyên; tổ chức kiểm tra chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý báo cáo của các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Phụ trách địa bàn: Quận 1, Quận 4, huyện Nhà Bè và Cụm chuyên môn 1.

Chuyên viên
Ông Trương Quang Dũng
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38224653
Email liên lạc
tqdung@www.mencosmeticskr.com

Công tác chuyên môn: Chỉ đạo công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; phổ cập giáo dục, phối hợp các sở, ngành liên quan đến nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập.

Công tác kiêm nhiệm: Tổng hợp báo cáo và kế hoạch hàng tuần, hàng tháng của phòng.

Phụ trách địa bàn: Quận 2, Quận Gò Vấp, quận Thủ Đức và Cụm chuyên môn 2.
Đang online: 279
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,315
Hôm qua : 328,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
Tuần này : 911,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32,491
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM