Phòng Chính trị tư tưởng
Trưởng phòng
Trịnh Duy Trọng
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Nam Định
Trình độ
12/12
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8). 38.227.561
Điện thoại riêng
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8). 38.227.561
Email liên lạc
tdtrong.sgddt@tphcm.gov.vn
Phó trưởng phòng
Nguyễn Thị Yến Phương
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Quảng Nam
Trình độ
12/12
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8).38.299.682
Điện thoại riêng
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8).38.299.682
Email liên lạc
ntyphuong.sgddt@tpwww.mencosmeticskr.com
Phó trưởng phòng
Nguyễn Văn Gia Thụy
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Quảng Nam
Trình độ
12/12
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8). 38.299.682
Điện thoại riêng
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8). 38.299.682
Email liên lạc
nvgthuy.sgddt@tpwww.mencosmeticskr.com
Phó trưởng phòng
Cao Thị Thiên Phúc
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Tây Ninh
Trình độ
12/12
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8).38.299.682
Điện thoại riêng
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8).38.299.682
Email liên lạc
cttphuc.sgddt@tpwww.mencosmeticskr.com
Chuyên viên
Lương Cao Thúy Uyên
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ
12/12
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8). 38.299.682
Điện thoại riêng
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8). 38.299.682
Email liên lạc
lctuyen.sgddt@tphcm.gov.vn
Chuyên viên
Lê Thị Hồng Anh
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Quảng Nam
Trình độ
12/12
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8). 38.299.682
Điện thoại riêng
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8). 38.299.682
Email liên lạc
lthanh.sgddt@tpwww.mencosmeticskr.com
Chuyên viên
Pham Duy Phương
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ
12/12
Điện thoại cơ quan
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8).38.299.682
Điện thoại riêng
(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8).38.299.682
Email liên lạc
pdphuong.sgddt@tphcm.gov.vn
Chuyên viên
Phạm Thị Thu Hiền
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Nghệ An
Trình độ
12/12
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38299682
Điện thoại riêng
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38626798
Email liên lạc
phtthien.sgddt@tphcm.gov.vn
Chuyên viên
Phan Thị Lan Tuyền
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Tp.HCM
Trình độ
12/12
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2838299682
Điện thoại riêng
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2838299682
Email liên lạc
ptltuyen.sgddt@tphcm.gov.vn
Chuyên viên
Trần Nghĩa Nhân
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Tp.HCM
Trình độ
12/12
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2838299782
Điện thoại riêng
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá834566916
Email liên lạc
tnnhan.sgddt@tphcm.gov.vn
Đang online: 292
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,335
Hôm qua : 328,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
Tuần này : 911,123
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,524
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32,511
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM