Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Quận Tân Bình tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Nguyễn Hữu Nghị

Thông báo kiểm tra các trường tiểu học

3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Nguyễn Hữu Nghị

Thông báo phân công kiểm tra về việc thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và công tác đảm bảo an toàn chuẩn bị cho học sinh đi học lại

3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Nguyễn Hữu Nghị

V/v hướng dẫn điều chỉnh tiêu chí đánh giá an toàn trường học trong phòng, chống dịch Covid-19

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Nguyễn Hữu Nghị

V/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch số 1221/GDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho học sinh đi học trở lại

4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Võ Thị Mộng Thu

K/G Hiệu trưởng các trường Tiểu học (CL và NCL)

4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Phan Tiến Thanh

KHẨN! GIẤY MỜI: V/V tổ chức buổi tập huấn, hướng dẫn thực hiện các hồ sơ cần thiết để thực hiện hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Văn thư

KHẨN! Giấy mời: Họp giao ban Hiệu trưởng về công tác xét tốt nghiệp, tuyển sinh đầu cấp và chuẩn bị tổ chức cho học sinh đi học trở lại

17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Võ Thị Mộng Thu

Triển khai bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cấp Tiểu học

9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Hoàng Nguyễn Thảo Nghi

Giấy mời về việc thống nhất hồ sơ phụ cấp ưu đãi

Tài liệu tuyên truyền tháng 3_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tài liệu tuyên truyền tháng 1_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(17/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tài liệu tuyên truyền tháng 12_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 về khu trường học công lập đạt chuẩn quốc gia ở phường 6(9/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

tài liệu tuyên truyền tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tài liệu sinh hoạt "Định hướng về nhận thức tư tưởng-chính trị" tháng 8_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(19/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Vận động người dân có liên quan khu đất công trình công cộng (vườn rau phường 6, quận Tân Bình)...(2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tài liệu tuyên truyền tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Nói thêm về hành vi lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để gây rối trong vụ việc “vườn rau phường...(12/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Nhân dân quận Tân Bình đồng loạt ra quân chung tay bảo vệ môi trường(3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tài liệu tuyên truyền tháng 9_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông tin tuyên truyền tháng 8_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chủ trương đầu tư, khung chính sách hỗ trợ và đề nghị kê khai pháp lý, tình hình sử dụng...(12/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 Đề án đảm bảo cơ sở vật chất...(6/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đề xuất nhu cầu sửa chữa cơ sở vật chất 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21(26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên môn ngành giáo dục 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông tư 16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ...(17/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Tổng hợp kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho...(27/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

[KHẨN] CÁC ĐƠN VỊ CHƯA NỘP DANH SÁCH SỬA CHỮA HÈ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 VÀ THANH LÝ TÀI SẢN 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (nhắc lần 2)(23/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Rà soát thanh lý tài sản, CCDC hư hỏng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đề xuất nhu cầu sửa chữa cơ sở vật chất năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (sửa chữa hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)(13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Lập danh mục đề xuất mua sắm từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. (Các đơn vị vui lòng không...(27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Khẩn: v/v báo cáo thực hiện dự toán 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.(28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.(11/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

[nhắc lần 1] đăng ký danh mục sửa chữa hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thư mời Triển khai tập huấn CTGDPT 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 CBQL cấp TiH (4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công văn, thư mời "Ngày hội giới thiệu sản phẩm bình ổn thị trường" (Hạn nộp tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/7)(6/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn rèn luyện trong hè và tổ chức kiểm tra lại - Cấp Tiểu học(18/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Khẩn! Thực hiện Bảng số liệu phục vụ báo cáo Đề án hỗ trợ giáo viên tiểu học - TP.HỒ CHÍ MINH(16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Danh sách các Trường Tiểu học tham gia Thi "Vở sạch Chữ đẹp" cấp Quận - Năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17(2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch thi Giáo viên dạy giỏi tiếng anh tiểu học(13/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn thực hiện hoạt động dạy học trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 (lần 2)(17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kết quả thi Lớn lên cùng sách cấp quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kết quả thi Học sinh giỏi Thực nghiệm Khoa học tự nhiên cấp quận Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(12/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kết quả thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cơ sở năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kết quả thi Học sinh giỏi Khoa học tự nhiên lớp 9 cấp quận - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch thi Lớn lên cùng sách cấp quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(25/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

[Thông báo]: Các môn thi Robot trong khuôn khổ kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh mở...(2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Danh sách thi Vòng 3 - Cuộc thi Lớn lên cùng sách năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

[Thông báo]: Về tham dự Lớp tập huấn xây dựng Câu lạc bộ trường học theo chủ đề STEM dành...(6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kết quả thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

[Thông báo]: V/v thực hiện in và lưu trữ Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về Môn thi STEM – Xe thế năng, trong khuôn khổ kỳ thi Olympic Tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Phòng GD&ĐT quận Tân Bình(8/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và triển khai Kế hoạch công tác kiểm...(1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về đăng ký danh sách Cộng tác viên kiểm tra giáo dục quận Tân Bình(13/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về một số lưu ý trong công tác tổ chức họp Ban đại diện CMHS đầu năm học. (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về việc hướng dẫn mẫu xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kết luận kiểm tra.(2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về công tác tổ chức và báo cáo các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh...(24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.(2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về thông báo về việc đăng ký khóa bồi dưỡng Cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(11/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về rà soát, chấn chỉnh công tác tổ chức, nhân sự tại cơ sở giáo dục. (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về phân công công chức phụ trách địa bàn phường thực hiện chức năng QLNN về giáo dục(13/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

V/v thực hiện công khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.(18/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

V/v trao đổi về công tác quản lý và sử dụng con dấu(24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v thực hiện đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc quý I năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(6/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.(12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới...(28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới (5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về triển khai, hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Khẩn! V/v báo cáo sơ kết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết...(25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Khẩn! Về tạm dừng tổ chức Hội thi xây dựng “Trường học Xanh” năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(5/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngành giáo dục và đào tạo quận Tân Bình (6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v xây dựng Quy chế thực hiện công khai, nộp Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai...(3/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về Tổ chức vòng chung kết cấp Quận Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm...(15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo bổ sung nhu cầu xét tuyển viên chức làm chuyên môn nghiệp vụ ngành GDĐT năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức ngành GDĐT quận Tân Bình đợt 2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(17/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(3/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo thời gian và danh sách ứng viên tham dự vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức đợt 2...(25/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo Danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(23/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo công bố danh sách ứng viên tham gia tuyển dụng viên chức làm chuyên môn nghiệp vụ ngành...(24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm chuyên môn nghiệp vụ ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công bố điểm vòng Kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành GDĐT đợt 2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự vòng 2 và phổ biến nội dung xét tuyển...(1/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình Đợt 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Điểm vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức ngành GD&ĐT quận Tân Bình năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về tổ chức họp mặt giao lưu "Trái tim người thầy".(2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về tiến độ đánh giá và thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về mô hình sáng kiến cải cách hành chính(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Phân cụm thi đua năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

KHẨN: Về nộp đăng ký thi đua theo KH 64.(26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo kiểm tra các trường tiểu học (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch phát động Phong trào trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

KHẤN! Về việc thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch Covid-19 và công tác đảm...(27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Khảo sát công tác phòng cháy chữa cháy tại các trường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc thực hiện Kế hoạch phân công điều tiết giao thông trên địa bàn quận Tân Bình(15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc vận động hiến máu tình nguyện năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn quận...(28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc báo cáo sơ kết việc thực hiện phong trào thi đua 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày(28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc phân chia Cụm thi đua năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và hướng dẫn thực hiện hồ sơ của các cụm...(24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch...(17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về công tác truyền thông giáo dục dân số năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông tin cập nhật mới nhất của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19 (cập nhật liên tục)...(28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lịch phát sóng các chuyên đề kiến thức lớp 9 và lớp 12 - TTTT&CTGD(3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

UBND Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo 12 việc cần làm ngay trong 14 ngày vàng chống dịch COVID-19...(28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Trao Quyết định phân công cán bộ - VP Đảng Ủy(16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Đại học - TTTT&CTGD(13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP PHỐI HỢP CÙNG TỔ...(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Thực hiện trao tiền hỗ trợ cho đội ngũ công...(1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ký kết phối hợp hoạt động triển khai sản phẩm,...(22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hội nghị quán triệt, triển khai chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc...(13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23 Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Sở - TTTT&CTGD(12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Về việc tuyên truyền, vận động đoàn viên xem và đăng ký theo dõi trang fanpage, kênh youtube "Công đoàn...(5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về hoãn khai giảng các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II (Khóa tháng 3...(29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Danh sách các đoàn đánh giá ngoài đợt 65 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD(28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Nhắc nhở thực hiện báo cáo công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - Phòng Khảo...(27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại Thành phố Hồ Chí Minh...(27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và Người lao động" - VP Công Đoàn (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

KHẨN: Về việc nhận và phát khẩu trang cho học sinh TiH, THCS, THPT, TT GDTX, TT GDNN-GDTX - Phòng...(29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về triển khai, thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Chính trị tư tưởng (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và công tác...(27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo...(24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

(KHẨN) Hội nghị cán bộ chủ chốt Ngành Giáo dục và Đào tạo. - VP Đảng Ủy(23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tập huấn công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài trường...(9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hội nghị Sơ kết Học kỳ I và triển khai nhiệm vụ Học kỳ II, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,...(21/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tập huấn công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài (đợt 63)....(18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Dự họp giao ban báo cáo công tác Hội khỏe Phù Đổng thành phố, khu vực và toàn quốc lần...(4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm...(13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hội nghị quán triệt, triển khai chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc....(9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đến tham dự họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/1955 - 27/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) - Phòng Chính...(19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tập huấn phần mềm thi tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD(17/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thư mời tham dự triển khai Vòng loại cuộc thi Chắp cánh ước mơ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá -...(14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Về việc tuyên truyền, vận động đoàn viên xem và đăng ký theo dõi trang fanpage, kênh youtube "Công đoàn...(5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc điều chỉnh tiêu chí đánh giá an toàn trường học và tạm ngưng hoạt động căn tin trong...(3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại - Văn Phòng Sở(29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc nộp đề án nhân sự cấp ủy tại Đại hội nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. - VP Đảng Ủy(28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc vận động đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia hội thi cá nhân...(23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và Người lao động" - VP Công Đoàn (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). - VP...(29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc đăng ký lịch tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. - VP Đảng Ủy(28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh -...(23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc tiếp tục chăm lo đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 38/KH-CĐGD...(23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Luật, Văn bản dưới Luật

TT quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.(11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Luật Phòng, chống mua bán người.(9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công văn
Tài chính - cơ sở vật chất
Lịch tuần

Đang truy cập : 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm nay : 196
Hôm qua : 398tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 1267tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 26296
Tháng này : 17815
Tháng trước : 12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá166
Tất cả : 1156687
1