Xây dựng trường học thông minh tại Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh - Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Giáo dục thông minh là một mô hình giáo dục sử dụng công nghệ thông tin để thay đổi giáo dục trong tương lai, với việc mở rộng thời gian, không gian, tài liệu học tập và phương pháp học tập, vượt qua giới hạn của bài giảng trên lớp thông thường.

Trường học thông minh - xu thế tất yếu của giáo dục hiện đại 19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Trường học thông minh là mô hình trường học tiên tiến hướng tới đào tạo công dân thông minh nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập thông minh, hướng đến phát triển quốc gia thông minh

Mô hình trường học thông minh 19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Giáo dục và đào tạo góp phần nâng cao dân trí ở mọi quốc gia, mọi dân tộc. Ngày nay, giáo dục và đào tạo còn góp phần tạo ra hệ thống giá trị xã hội mới.

Kết quả triển khai hoạt động giáo dục thông minh tại Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (“SSIS”) 19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Trong sự phát triển vũ bão của Công nghệ Thông tin, Giáo dục thông minh là chương trình giáo dục tương lai mà các cơ sở giáo dục hiện nay đang hướng tới.

Thách thức của Ngành giáo dục và đào tạo trước Cách mạng công nghiệp 4.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại Trường THPT Phước Kiển 19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Thành phố Hồ Chí Minh với vị thế là trung tâm các hoạt động kinh tế của đất nước, cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại trong thời đại 4.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá như hiện nay với những điện thoại thông minh, tivi thông minh, đồng hồ thông minh

Xu thế giáo dục thông minh sự vui mừng xen lẫn ưu tư 19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Mỗi ngày trôi qua, chúng ta chứng kiến biết bao sự thay đổi nhanh chóng ở mọi lĩnh vực trên thế giới, có thể nói chưa bao giờ thế giới lại có sự thay đổi nhanh chóng như vậy.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý trường học, góp phần xây dựng thành công mô hình “giáo dục thông minh ở Thành phố Hồ Chí Minh” 19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, năm học chuẩn bị các điều kiện để giáo dục thành phố Hồ Chí Minh triển khai Chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh tiến độ thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Giáo dục thông minh ở Thành phố Hồ Chí Minh 19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Một xã hội học tập thông minh là một xã hội luôn tạo được những môi trường học tập tốt nhất cho người học tiếp thu và phát huy. Cung cấp được những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao theo nhu cầu của từng đối tượng học.

Xây dựng mô hình lớp học thông minh tại cơ sở đáp ứng nhu cầu đổi mới hội nhập 19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Với cuộc cách mạng 4.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, vạn vật kết nối internet, thông tin bùng nổ, vì vậy quá trình trao truyền tri thức, kinh nghiệm giữa con người với con người cũng cần có sự thay đổi cho phù hợp. Sự ra đời và phát triển của các thiết bị thông minh khiến con người được tận hưởng những tiện ích của kỷ nguyên Internet giúp cho việc tiếp nhận tri thức nhanh chóng hơn, rút ngắn khoảng cách

Xây dựng xã hội học tập thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh 19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

“Xây dựng Công dân học tập, Đơn vị học tập và Xã hội học tập ở Việt Nam là con đường duy nhất đến với cách mạng 4.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá” - GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã khẳng định như vậy.

Mô hình trường học thông minh tại Trường THCS Nguyễn An Khương 18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Ngày 23 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Quyết định số 6179/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, tầm nhìn đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25”. Xây dựng trường học thông minh là một trong những bước cần thiết để cùng với thành phố thực hiện đề án trên.

Những bước đầu tiên trong việc xây dựng trường học thông minh tại Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Với sự phát triển như vũ bão của các công nghệ giáo dục cùng với những thay đổi căn bản của chương trình giáo dục phổ thông, xây dựng trường học thông minh là một sự cần thiết tất yếu

Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đăng ký trực tuyến nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Công cuộc cải cách hành chính ở nước ta đã được thực hiện từ nhiều năm qua, với mục tiêu là xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Hướng tới trường học thông minh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và truyền thông trong những năm gần đã làm thay đổi lớn diện mạo của cả thế giới. Không chỉ riêng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật mà cả những lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội… cũng bị ảnh hưởng sâu sắc

Interner of Things (IoT) cải thiện môi trường học tập thông minh trong thành phố thông minh 17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Một môi trường học tập thông minh (Smart Learning Environments) trong đó lớp học trực tuyến (E-learning), lớp học thông minh (Smart Classroom), kết nối vạn vật IoT (Internet of Things) là rất quan trọng việc đổi mới giáo dục, xây dụng và phát triển một nền giáo dục thông minh (Smart Education)

Ứng dụng hệ thống học tập Aleks trong dạy học thích ứng ở bộ môn toán lớp 7 17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Hệ thống học tập ALEKS cung cấp cho người học một lộ trình học tập của riêng họ, dựa trên sự phát triển đa dạng về mức độ nhận thức và khả năng tư duy

Smart Modern Advanced School 17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

At the turn of the 21st century, the world has been forming a digital education infrastructure that enables the development of smart education models based on information technology applications and synchronous solutions.

Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh với yêu cầu phát triển giáo dục thông minh 17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Sự phát triển nhanh chóng về khoa học kỹ thuật công nghệ của nền công nghiệp 4.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đã và đang gây ra những biến động về mọi mặt, đặc biệt là về cơ cấu nhân lực. Do vậy, những nghiên cứu sâu và những định hướng cụ thể, khoa học cho việc xây dựng “Giáo dục thông minh” tại thành phố Hồ Chí Minh là hết sức quan trọng và rất cần thiết.

Openlearning - Moza Learn - Hệ sinh thái giáo dục điện tử 4.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Giải pháp đổi mới giáo dục tại Việt Nam 17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Bài tham luận này hướng đến mục tiêu đề xuất các giải pháp và mô hình Giáo dục thông minh đang triển khai trên thế giới và khả năng áp dụng tại TP.HCM nói riêng và trên cả nước nói chung

Bước đầu xây dựng trường học thông minh 17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Trường học thông minh là mô hình trường học vận dụng hiệu quả các nguồn lực trên nền tảng ứng dụng tiến bộ công nghệ kỹ thuật số nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, đáp ứng yêu cầu của xã hội hướng tới đào tạo công dân thông minh.

Cách thức vận dụng mô hình thông minh trong giáo dục tại Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì 17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Để tiếp tục mở rộng, nâng cao, nhân rộng việc thực hiện các mô hình giáo dục thông minh trong giảng dạy Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì đã mạnh dạn xây dựng tham luận về Cách thức vận dụng mô hình thông minh trong giáo dục tại trường Tiểu học Tân Sơn Nhì.

Xây dựng cơ sở dữ liệu - nguồn học liệu mở trong đào tạo giáo viên phổ thông hướng tới mô hình trường học thông minh 13/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương khoá XI đã khẳng định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục đào tạo, trong đó có việc xây dựng hệ thống giáo dục mở, hội nhập giáo dục quốc tế, phấn đấu đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Xây dựng trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trở thành trường học thông minh 13/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Sự phát triển nhanh chóng về khoa học kỹ thuật công nghệ của nền Công nghiệp 4.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đã và đang gây ra những biến động về mọi mặt, đặc biệt là về cơ cấu nhân lực. Theo một báo cáo của Tổ chức McKinsey Global Institute vào tháng Mười Hai năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, thì vào năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá có đến “5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% công việc hiện tại sẽ được tự động hóa hoàn toàn” và “khoảng từ 75 triệu đến 375 triệu lao động sẽ phải chuyển đổi ngành nghề”.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng mô hình trường học thông minh 13/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Cuộc cách mạng 4.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đã làm thay đổi nhanh chóng mọi mặt của đời sống xã hội từ kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh quốc gia. Và giáo dục cũng không là một ngoại lệ. Ranh giới về khoảng cách địa lí dường như bị xóa nhòa khi mọi thứ được nằm trong một cú click chuột. Hay nói cách khác, cuộc cách mạng 4.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá với sự phát triển vượt bậc về khoa học công nghệ, truyền thông với việc số hóa, phát minh trí tuệ nhân tạo, công nghệ nano,… đã làm cho thế giới thay đổi và phát triển nhanh chóng, có sự pha trộn giữa thực và ảo và thế giới trở nên phẳng hơn.

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục STEM trong trường trung học cơ sở 13/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Ngày nay với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật thì công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực có nhiều đóng góp thiết thực nhất cho sự phát triển của xã hội. Cuộc cách mạng công nghệ thông tin diễn ra sôi động đang tác động sâu sắc và trực tiếp đến mọi mặt hoạt động kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới, mở ra một thời kỳ phát triển mới khi nhân loại bước sang thế kỉ XXI.

Hoạt động học sinh nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển các chuyên đề trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông chuyên 13/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố năng động, là đầu tàu kinh tế của cả nước, là thành phố phát triển cao về giáo dục và công nghệ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học kĩ thuật và trí tuệ nhân tạo trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thế kỉ 21

Hướng tới môi trường giáo dục thông minh tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 13/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Sự phát triển không ngừng của Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn hiện nay không những cho phép người học có khả năng học tập hiệu quả và tích cực mọi lúc, mọi nơi theo nhu cầu và sở thích cá nhân, mà còn nâng cao khả năng quản lý và hiệu quả trong giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, đặc biệt là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước và quốc tế

Thực hiện giáo dục STEM nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thành phố Hồ Chí Minh 13/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Bài tham luận này trình bày mô hình giáo dục thông minh qua việc triển khai và thực hiện mô hình giáo dục STEM nghề nghiệp cho sinh viên ở Trường CĐKT Cao Thắng Tp. Hồ Chí Minh

Định hướng giáo dục thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh 13/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Sở giáo dục

Thành phố thông minh (TPTM – smart city) là một khái niệm đã thu hút được nhiều sự chú ý trong thập kỷ qua [1], hình 1. Tuy vậy khái niệm này được sử dụng rộng rãi trong những năm gần đây mà chưa nhất quán do có nhiều quan điểm từ các góc nhìn khác nhau, như đứng ở quan điểm xã hội hay kỹ thuật, công nghệ.

Đang online: 316
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4
Hôm qua : 328,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
Tuần này : 911,192
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,593
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32,58tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM