Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt... 11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt... 11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt... 7/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt... 6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Danh sách các đoàn đánh giá ngoài đợt 65

24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về tiếp tục công tác đánh giá ngoài tại các cơ sở giáo dục.

26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tạm ngưng đánh giá ngoài tại các cơ sở giáo dục.

6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

14/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đăng ký cấp bản chính và bản sao bằng TN THPT năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tập huấn công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài (đợt 63).

13/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tập huấn công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài (đợt 62)

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 194
Hôm qua : 1,24tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 4,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 9,59tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng này : 324,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6
Tháng trước : 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 3,639,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM