Phòng Giáo dục Trung học
Trưởng phòng
Lê Duy Tân
Trình độ
Cử nhân Vật lý - Thạc sỹ QLGD
Email liên lạc
ldtan.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách chung;

- Phụ trách công tác Chính trị tư tưởng;

- Thi đua ngành, cơ quan.

- Công tác đánh giá theo chuẩn, công tác An toàn Giao thông.

- Phụ trách chung các Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Phó trưởng phòng
Cao Minh Quý
Trình độ
Cử nhân Vật lý - Thạc sĩ QLGD
Email liên lạc
cmquy.sgddt@tphcm.gov.vn

- Hội thi phong trào, HS*

- Ứng dụng CNTT, Phần mềm ƯD ở bậc Trung học.

- Trang thông tin điện tử,hệ thống quản lý nhà trường

- Thông tin, thống kê số liệu; tổ chức biên chế lớp học, chỉ tiêu tuyển sinh*.

- Theo dõi thực hiện đánh giá theo Chuẩn ở Bậc TrH, PBGD Pháp luật.

- Phụ trách THCS, "Trường học mới" bậc Trung học*

- Phổ cập giáo dục - Xã hội học tập*

- Nông thôn mới *

- Cải cách hành chính và Chương trình, mục tiêu quốc gia*

- Phụ trách công tác Tư vấn du học*

- Công tác Hướng nghiệp, phân luồng HS

- Cơ sở Dạy thêm, học thêm.

- Học bổng học sinh*

- Giáo dục Hòa nhập*

- Thiết bị, ĐDDH, THTN*

- PISA*

- Phụ trách chung các Quận 9, 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 11. Các Huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè.
Phó trưởng phòng
Hồ Tấn Minh
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Tây Ninh
Trình độ
Thạc sĩ LLDH& PPGD Sinh học
Email liên lạc
htminh@www.mencosmeticskr.com

- Quy chế chuyên môn*

- Học sinh giỏi*

- Phụ trách THPT.

- Trường chuyên, trường tiên tiến, trường dạy 2 buổi/ngày.

- Nghiên cứu khoa học*

- Học vụ, giáo vụ, thiết bị*

- Báo cáo chuyên môn, chuyên đề*

- Hội thi CM, GV*

- Đào tạo, bồi dưỡng GV

- Chuyển trường

- Kỹ năng sống, HĐGDNGLL, HĐ trải nghiệm sáng tạo*

- Quy hoạch phát triển giáo dục

- Nội dung GD SKSS, HIV/AIDS, GD Môi trường*

- Thi nghề, Giáo dục nghề phổ thông*

- Công tác An toàn Giao thông, PCCC*

- Hoạt động CM trực tuyến*

- Dự toán Chương trình, đề án, dự án.

- Kế hoạch chương trình công tác.

- Phụ trách chung các Quận 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức.

Chuyên viên
Dương Bửu Lộc
Trình độ
Thạc sĩ Toán
Email liên lạc
dbloc.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên Toán

- Học sinh giỏi*

- Trường tiên tiến hiện đại*

- Số liệu chuyên môn

- Hội thi, hoạt động CM học sinh

- Phụ trách địa bàn Quận 6
Chuyên viên
Trần Tiến Thành
Trình độ
Thạc sĩ Văn
Email liên lạc
ttthanh.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên Ngữ Văn

- Công tác Thư viện*

- Công tác đổi mới chương trình, sách giáo khoa*

- Hoạt động đổi mới phương pháp Dạy học *

- Các hội thi phong trào*

- Trường học mới Bậc Trung học.

- Phụ trách địa bàn Quận 2, Quận 4.

 

Chuyên viên
Trần Đình Nguyễn Lữ
Trình độ
Thạc sĩ Tiếng Anh
Email liên lạc
tdnlu.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên tiếng Anh

- Tăng cường tiếng Anh*

- Trường có YTNN*

- Trường tiên tiến hiện đại*

- Công tác giao lưu, phối hợp hoạt động trao đổi văn hóa...

- Chương trình, đề án ngoại ngữ

- Đổi mới tài liệu dạy học*

- Phụ trách địa bàn Quận 8
Chuyên viên
Đoàn Hồng Hà
Trình độ
Thạc sĩ Vật lý
Email liên lạc
dhha@www.mencosmeticskr.com

Chuyên viên Vật lý

- phụ trách các hoạt động đổi mới giáo dục theo định hướng STEM

- Học sinh giỏi

- Các hội thi giáo viên

- Thiết bị dạy học.

- Nghiên cứu KH; PISA

- Phụ trách địa bàn Quận Thủ Đức

Chuyên viên
Trương Công Luận
Trình độ
Cử nhân Hóa học
Email liên lạc
tcluan.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên Hóa học

- Số liệu chuyên môn

- Nghiên cứu KH; PISA*

- Góp ý các dự án  xây dựng Trường học, công trình GD*.

- Trang thiết bị trường học*.

 - Công tác thực hành thí nghiệm

- Phụ trách Cơ sở DTHT*.

- Phụ trách địa bàn Quận Bình Thạnh
Chuyên viên
Trần Thị Kim Phụng
Trình độ
Thạc sĩ Hệ thống thông tin
Email liên lạc
kimphung@www.mencosmeticskr.com

Chuyên viên Tin học

- Hoạt động giáo dục Định hướng STEM

- Phụ trách các cuộc thi Robotacon

- Phụ trách bộ môn nghề Tin học, Thi nghề.

- Phụ trách các hoạt động khảo sát, thống kê.

- Phụ trách cơ sở dữ liệu Trung học.

- Hoạt động các CLB học thuật

- Phụ trách kỹ thuật các hội nghị, hội thảo, hội thi GDTrH.

- Phụ trách địa bàn Quận Bình Tân
Chuyên viên
Huỳnh Việt Hùng
Trình độ
Cử nhân Lịch Sử
Email liên lạc
hvhung.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên Lịch sử

- Phụ trách Môn Lịch sử, GDCD THPT

- Quy chế chuyên môn

- Công tác giáo dục CTTT,

- Cải cách hành chính - Chuyển trường*

- Thi đua ngành, cơ quan.

- Tổ Trưởng công đoàn* 

- Phụ trách địa bàn Quận 11
Chuyên viên
Mai Phú Thanh
Trình độ
Cử nhân Địa lý
Email liên lạc
mpthanh.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên Địa lí

- Văn thư, Tổng hợp*

- Biến đổi khí hậu*

- Phổ cập giáo dục.

- GD kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các khoá học ngoài nhà trường.

- Số liệu chuyên môn.

- Trang thông tin GDTrH*

- Phụ trách địa bàn Quận Tân Phú
Chuyên viên
Phạm Quang Tâm
Trình độ
Cử nhân Tiếng Pháp
Email liên lạc
pqtam.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên Phụ trách Tiếng Pháp, Tiếng Đức

- Chương trình Tăng cường tiếng Pháp,Tiếng Đức.

- Các dự án.

- Học sinh giỏi.

- Chuyển trường.

- KT-TC.

Phụ trách Tổ quản lý các cơ sở GD có yếu tố nước ngoài.

- Phụ trách địa bàn Quận 3, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Chuyên viên
Vương Quế Thu
Trình độ
Thạc sĩ Trung văn
Email liên lạc
vqthu.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên tiếng Trung, Nhật, Hàn

- GD hòa nhập, GD khuyết tật*

- Chuyển trường.

- Tiếng Trung, Nhật, Hàn.

- Chế độ, chính sách Dân tộc

- KT-TC Phòng GDTrH

- Phụ trách địa bàn Quận 5
Chuyên viên
Thái Xuân Vinh
Trình độ
Cử nhân SPKT
Email liên lạc
txvinh.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên Công nghệ

- GD Nghề phổ thông*

- GD Hướng nghiệp, phân luồng, khởi nghiệp*

- Công tác XMC - Phổ cập giáo dục*.

- Chuẩn quốc gia*.

- Nông thôn mới 

- Phụ trách địa bàn Quận 7 và Huyện Nhà Bè
Chuyên viên
Cao Thị Tú Anh
Trình độ
Cử nhân SPKT
Email liên lạc
cttanh.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên Công nghệ - Nữ công

- GD Nghề phổ thông.

- Tư vấn du học*

- Giới thiệu Chương trình, giáo trình dạy học

- Công tác hậu cần phục vụ Hội nghị, Hội thảo

- An toàn trường học, GD trẻ em.

- Bình đẳng giới *.

- Công tác nữ công.

- Kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo.

- Phụ trách địa bàn Quận Phú Nhuận.
Chuyên viên
Nguyễn Minh Hưng
Trình độ
Thạc sĩ Giáo dục học

Chuyên viên Giáo dục thể chất

- Nông thôn mới*

- Phổ cập giáo dục

- Phổ cập bơi*

- Hội khỏe Phù Đổng.

- GD Thể chất*

- Thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động trường Trung học.

- GD hòa nhập, khuyết tật

- Kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo

- Phụ trách địa bàn Củ Chi, Cần Giờ
Chuyên viên
Trần Văn Cường
Trình độ
Cử nhân Âm nhạc

Chuyên viên phụ trách Âm nhạc, Mỹ thuật, GDCD cấp THCS*

- Công tác dạy học tích hợp PC tham nhũng;

- Công tác Chuyển trường, Phổ cập giáo dục;

- Hoạt động, hội thi văn hóa, văn nghệ, mỹ thuật, hoạt động phối hợp HSSV;

- Công tác quản lý DTHT;

- Phụ trách địa bàn quận Tân Bình.

Chuyên viên
Trung tá Trần Đình Lương
Trình độ
Cử nhân QS - Chính trị - Luật
Email liên lạc
tdluong.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên GDQP&AN;

- Công tác BVCTNB, BVBMNN

- Công tác XMC - Phổ cập giáo dục

- Trang thiết bị dạy học bộ môn Quốc phòng

- Phụ trách địa bàn Quận 9
Đang truy cập : 5
Hôm nay : 567
Hôm qua : 3,458
Tuần này : 12,35tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 29,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11
Tháng này : 553,179
Tháng trước : 697,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Tất cả : 6,424,867
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM