Về mời dự tập huấn khoá đào tạo chuyên sâu về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cấp Tiểu học.31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về mời dự tập huấn khoá đào tạo chuyên sâu về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cấp Tiểu học.

Về mời dự chuyên đề "Nâng cao chất lượng giảng dạy môn lịch sử - địa lý địa phương" - cấp Tiểu học31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kính gửi các Phòng GIáo dục và Đào tạo quận huyện thư mời số 254/TM-GDĐT-VP về dự chuyên đề "Nâng cao chất lượng giảng dạy môn lịch sử - địa lý địa phương" - cấp Tiểu học vào lúc tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TPHCM

Về: Tham dự chuyên đề cấp thành phố bộ môn tiếng Anh tiểu học.22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tham dự chuyên đề cấp thành phố bộ môn tiếng Anh tiểu học: "Nâng cao chất lượng soạn giảng giáo án".

Mời dự tập huấn triển khai bộ tài liệu hoạt động trải nghiệm và giáo dục địa phương cấp tiểu học2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về mời dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng trường Tiểu học thực hiện mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực, quốc tế năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về mời dự tọa đàm “Đọc sách góp phần hình thành nhân cách học sinh như thế nào”23/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về mời dự tọa đàm “Đọc sách góp phần hình thành nhân cách học sinh như thế nào”

Về tham dự tập huấn công tác chỉ đạo và quản lý giảng dạy tiếng Anh trong trường tiểu học. 22/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về tham dự tập huấn công tác chỉ đạo và quản lý giảng dạy tiếng Anh trong trường tiểu học.

Về tham dự lớp tập huấn giảng dạy tiếng Anh tiểu học.11/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về tham dự lớp tập huấn giảng dạy tiếng Anh tiểu học.

Về tham dự chuyên đề Tiếng Anh cấp Tiểu học “Giảng dạy tiếng Anh qua văn hoá Việt Nam” và “Sinh hoạt chuyên môn tiếng Anh mở rộng”23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về tham dự chuyên đề Tiếng Anh cấp Tiểu học “Giảng dạy tiếng Anh qua văn hoá Việt Nam” và “Sinh hoạt chuyên môn tiếng Anh mở rộng”

Về mời giao ban Chuyên môn cấp tiểu học 19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời dự chuyên đề tiếng Anh "Kỹ thuật đồng giảng trong việc giảng dạy tiếng Anh" cấp tiểu học12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kính gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị cung cấp giáo viên bản ngữ có tên tại Website của Phòng Giáo dục Tiểu học

Mời họp về công tác tổ chức thi tiếng Hoa cấp tiểu học28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng GD-ĐT các quận huyện có học sinh tham dự kỳ thi; Hiệu trưởng, cán bộ CNTT các trường, Giám đốc các trung tâm Hoa văn có học sinh dự thi trình độ tiếng Hoa cấp Tiểu học khóa ngày 25/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về dự Hội nghị sơ kết HKI cấp tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 18/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời tham dự Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp Tiểu học cấp thành phố16/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về họp triển khai chung kết hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp Tiểu học3/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về họp triển khai chung kết hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp Tiểu học

Về tham dự tập huấn xây dựng Kế hoạch giáo dục cá nhân cho HS khuyết tật cấp tiểu học 2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về mời dự tập huấn khoá đào tạo chuyên sâu về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cấp Tiểu học26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về mời dự tập huấn khoá đào tạo chuyên sâu về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cấp Tiểu học.

Về tham dự tập huấn nâng cao công tác quản lí GD hòa nhập HS khuyết tật cấp tiểu học. 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mời dự tập huấn tuyên truyền cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" dành cho học sinh Tiểu học năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1829/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thư mời dự chuyên đề cấp Thành phố bộ môn tiếng Anh tiểu học23/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thư mời dự chuyên đề cấp thành phố môn tiếng Anh cấp Tiểu học vào lúc tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày thứ Sáu 26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 tại trường Tiểu học Hùng Vương, 264 Hồng Bàng, P.15, Q5

Thư mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Giáo dục Chuyên biệt19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thư mời tham dự Hội nghị Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 GIáo dục chuyên biệt vào lúc 14htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày 25/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 tại Hội trường 2.1 - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

Về tập huấn sử dụng bộ tư liệu dạy học lịch sử và phần mềm giáo án điện tử Smartschool24/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về xây dựng kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Trường tiểu học (cụm 3, 4). 19/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về xây dựng kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Trường tiểu học. 11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về việc mời họp chuyên môn Tiếng Anh cấp Tiểu học.28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về việc mời họp chuyên môn Tiếng Anh cấp Tiểu học.

Về dự Hội nghị Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và trao giải Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học. 9/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về Hướng dẫn một số hoạt động đầu năm học và chuẩn bị vào năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 cấp tiểu học.8/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về tham dự tập huấn Công tác quản lí cấp tiểu học. 1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về mời dự lớp tập huấn về “Nâng chuẩn ngôn ngữ trong hoạt động giảng dạy tiếng Anh” cấp Tiểu học23/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về mời dự lớp tập huấn về “Nâng chuẩn ngôn ngữ trong hoạt động giảng dạy tiếng Anh” cấp Tiểu học

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ Hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18: Khai thác 5 bước dạy của phương pháp Bàn tay nặn bột trong giảng dạy môn Khoa học - cấp Tiểu học2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đang truy cập : 32
Hôm nay : 1,494
Hôm qua : 4,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
Tuần này : 17,326
Tuần trước : 35,415
Tháng này : 353,786
Tháng trước : 425,299
Tất cả : 3,733,879

PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ liên hệ:Tầng 9, Phòng 9.1 toà nhà Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HC66 - 68 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38229361 - 38224618 Fax: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38227199

Email: phonggdth.sotphochiminh@moet.edu.vn