Về Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tổng kết Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1925/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế hoạch của Sở GDĐT triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trong ngành25/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1925/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1925/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, định hướng đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đối với Giáo dục và Đào tạo2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đính kèm 2 mẫu báo cáo

Về tổ chức ngày hội sách Việt Nam Lần thứ 61tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

KHẨN: Về tổ chức triển khai thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và Kế hoạch Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về đề nghị báo cáo kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về đề nghị báo cáo công tác xây dựng xã hội học tập năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 và triển khai nhiệm vụ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3.13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về tổ chức sơ kết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá”26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về hướng dẫn tập trung xe loa trong Lễ Khai mạc “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15”18/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về hướng dẫn bổ sung nội dung tổ chức “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15” 17/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 184
Hôm qua : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá49
Tuần này : 3,623
Tuần trước : 8,437
Tháng này : 299,438
Tháng trước : 359,498
Tất cả : 3,418,181
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM