Công đoàn ngành
Chủ tịch
Đồng chí NGUYỄN THỊ GÁI
Điện thoại cơ quan
38299667
Email liên lạc
ntgai.sgddt@tphcm.gov.vn

*Chức vụ:

+ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

+ Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

*Nhiệm vụ: Là người đứng đầu Ban Chấp hành, chủ trì các công việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; là thủ trưởng của cơ quan Công đoàn Giáo dục Thành phố.

Phó Chủ tịch
Đồng chí NGUYỄN MỸ PHI PHỤNG
Điện thoại cơ quan
38299667
Email liên lạc
nmpphung.sgddt@tphcm.gov.vn

*Chức vụ:

+ Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

*Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Chính sách Pháp luật, phong trào Văn Thể Mỹ, thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh trong các đơn vị ngoài công lập trực thuộc. Cùng Chủ tịch điều hành hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

Uỷ viên
Đồng chí LƯU THIÊN ĐỨC
Điện thoại cơ quan
38299667
Email liên lạc
ltduc.sgddt@tphcm.gov.vn

*Chức vụ:

+ Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

+ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

+ Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

*Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Chính sách pháp luật, phong trào Văn Thể Mỹ, phối hợp hỗ trợ công tác Tuyên giáo, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các CĐGD quận huyện và CĐCS trực thuộc.

*Nhiệm vụ: Phụ trách công tác tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, chỉ đạo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, giám sát và tham gia phối hợp với Thanh tra Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổng hợp báo cáo và phối hợp hỗ trợ phong trào Văn Thể Mỹ, khánh tiết, công tác thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên trong các đơn vị ngoài công lập. Được ký các văn bản của Ban Thường vụ thuộc lĩnh vực chuyên đề phụ trách.

Chuyên viên
Đồng chí HUỲNH MINH XUÂN
Điện thoại cơ quan
38299667
Email liên lạc
hmxuan.sgddt@tphcm.gov.vn

*Chức vụ: 

Chuyên viên Công đoàn Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

* Nhiệm vụ:

+ Phụ trách công tác Văn phòng Công đoàn Giáo dục TP. Hồ Chí Minh:

+ Quản lý lưu trữ văn bản, công văn đến, đi, hồ sơ tổ chức của các CĐCS trực thuộc;

+ Thực hiện báo cáo định kỳ tháng quý, 6 tháng, năm cho Công đoàn cấp trên;

+ Thực hiện đánh máy các văn bản do Thường trực CĐGDTP giao;

+ Phụ trách công tác thủ quỹ Công đoàn Giáo dục TP. Hồ Chí Minh:

+ Thực hiện công tác thu, chi tài chính công đoàn của Cơ quan CĐGDTP và CĐCS trực thuộc

+ Thực hiện công tác thu, chi các nguồn hoạt động xã hội từ thiện, các hoạt động khác.

+ Hỗ trợ các hoạt động của công tác nữ công Công đoàn Giáo dục Thành phố.

Đang online: 299
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,365
Hôm qua : 328,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
Tuần này : 911,153
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,554
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32,542
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM