Cập nhật: 22:16, 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Lượt đọc: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5

BẢN TIN Hội nghị chuyên môn giáo viên Giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

BẢN TIN

Hội nghị chuyên môn giáo viên Giáo dục thường xuyên

năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

 


        Thực hiện văn bản số 2773/GDĐT-GDTX Ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 về Hội nghị chuyên môn giáo viên Giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; từ 27 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 31 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 các bộ môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học Giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị chuyên môn giáo viên Giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Tham dự Hội nghị gồm có Lãnh đạo, chuyên viên bộ môn Phòng Giáo dục thường xuyên, Lãnh đạo và giáo viên bộ môn các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường có phân hiệu giáo dục thường xuyên.

       Tại hội nghị các chuyên viên bộ môn Giáo dục thường xuyên đã báo cáo các mặt đã làm được và mặt còn hạn chế về chuyên môn trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. Các đại biểu đã tích cực thảo luận tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Cũng tại hội nghị các bộ môn Giáo dục thường xuyên cũng thảo luận các chuyên đề chuyên môn nhằm chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và học tập tại các đơn vị Giáo dục thường xuyên./.

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Phòng GDTX


Đang online: 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,49tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 328,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
Tuần này : 911,278
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,679
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32,666
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM